Λογιστή Α' Τάξης

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Λογιστή Α' Τάξης

ΑΘΗΝΑ 28-03-2020

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' τάξης Ο.Ε.Ε. με εμπειρία άνω των 17 ετών αναλαμβάνει τη διεκπαιρέωση των κάτωθι λογιστικών εργασιών  (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) σε αρκετά οικονομικές τιμές  1 Σύνταξη και υποβολή σε TAXIS Ετήσιων Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος (Αρχικών & Τροπ/κών). 2-Σύνταξη και Υπογραφή Ετήσιων Χρημ/κών Καταστάσεων ΕΛΠ Ν.4308/2014 καθώς και υποβολή τους σε ΓΕΜΗ μαζί με τη ΓΣ των Μετόχων. 3 Σύνταξη & Υποβολή σε TAXIS Περιοδικών Δηλώσεων (ΦΠΑ,VIES,INTRASTAT, ΦΜΥ,ΦΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ κ.λπ.) καθώς και Μισθωτηρίων, Καταστάσεων Ιδιωτικών Συμφωνητικών. 4 Ετήσιος-Μηνιαίος Ελεγχος & Συμφωνίες πάσης φύσεως Φόρων, Λογιστικής-Εμπορικών Κυκλωμάτων, Αποθήκης, Μητρώου Παγίων, Αξιογράφων. 5 Εκδοση Μηνιαίων-Ετησίων Reports (Ρ & L,Cash Flow Reports)και επεξήγηση αυτών. 6 Οποιαδήποτε άλλη Λογιστική Εργασία κατόπιν συνεννόησης. Αριστη γνώση Προγραμμάτων ERP ATLANTIS-ENTERSOFT-OPTIPLAN & MS OFFICE(Excel-Word). Δεκτή και η Συνεργασία με Λογιστικά Γραφεία. E-mail: haniotis.kyriacos@gmail.com.


Πίσω στην κατηγορία